RSS

Vil ha ny midlertidig ungdomsskole på Bontelabo

Byrådet skal inngå leieavtale for etablering av ny midlertidig ungdomsskoleavdeling i Bergenhus bydel.

Ny strategi for det spesialpedagogisk feltet på plass

Bystyret vil styrke innsatsen for unge med behov for tilrettelagte tiltak i barnehage, skole og SFO, og har vedtatt ny strategi for feltet.

Nå blir retten til et trygt barnehagemiljø lovfestet

1. januar 2021 får alle barn en lovfestet rett til en trygg og god barnehagehverdag. Barnehagen skal håndtere, stoppe og følge opp dersom et barn opplever krenkelser eller mobbing.

Styrker arbeidet for at barn skal ha et trygt oppvekstmiljø

Kommunen styrker arbeidet for at barn og unge skal ha et trygt oppvekstmiljø. En temaside er på plass. En egen ressursgruppe, Team Skyfritt, hjelpe foreldre og ansatte i de vanskeligste sakene.

Gammel skole i ny drakt

Nå er Nordnes skole ferdig rehabilitert. Bli med inn dørene og se hvor fint det har blitt.

Vil sikre retten til samisk språkopplæring i grunnskolen

Bystyret har behandlet er representantforslag om lokal samisk undervisning.

Sjekket leker for miljøgifter

Bergen kommune har kontrollert leker i barnehager for å sjekke dem for miljøgifter. Leker kjøpt inn på dagens rammeavtaler oppfyller krav til innhold av helse- og miljøskadelige stoffer.

Vil teste ungdomsskole uten ordenskarakterer

Bystyret ønsker at Bergen skal prøve en forsøksordning med ungdomsskole uten karakterer i orden og oppførsel.

Vil ha et offentlig internasjonalt skoletilbud i Bergen

Bystyret har behandlet er representantforslag om vedrørende innføring av tilbud om IB-program i grunnskolen i Bergen kommune.

Feiret 950-årsjubileum med brask og bram

Liakroken barnehage lot seg ikke stoppe av en pandemi, og har feiret Bergens 950-årsjubileum med brask og bram.