RSS

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag - se regjeringen.no

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

El-løperhjulpiloten er utvidet til Åsane

22. september var det oppstart for pilotprosjektet for el-løperhjul i Åsane. Målet er at det skal redusere andelen korte bilturer i bydelen.

- Stramt budsjett med grøne og sosiale satsingar

– Budsjettforslaget byrådet i dag legg fram skal sikre økonomisk handlefridom og samstundes gjere byen grønare og meir rettferdig, seier finansbyråd Erlend Horn.

Bystyret følger opp barnevernsrapporten fra Fjeld-utvalget

Bystyret har tatt fremdriftsplan for oppfølging av rapport fra utvalg for gjennomgang av barnevernssaker i Bergen kommune orientering.

Slutter seg til skolebruksplan for Bergen 2021-2030

Skolebruksplanen er kommunens viktigste dokument for å planlegge og utforme skolebygg og fremtidig skolestruktur.

Foreslåtte avgifter og gebyrer i 2022 (lenke til bybudsjett)

Her finner du byrådets forslag til endringer i avgifter og egenbetalinger i 2022.

3,6 millioner i stipender til kunstnere og kulturarbeidere

Bergen kommune deler ut 31 etableringsstipend, 29 kulturstipend og seks arbeidsstipend til lokale kunstnere og kulturarbeidere i 2021. Se listen over mottakere.

Vil stanse nytt krematorium og gravplass ved Tennebekk

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om planarbeid for nytt krematorium og gravplass i skogen ved Tennebekk.

Vil jobbe mot frafall i idrett, kultur og fritidsaktiviteter

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om frafall i idrett på grunn av koronapandemien.

- En mørk dag for Bergen kommune

Kommunen jobber nå med å ta vare på ansatte som er rammet av den tragiske hendelsen ved NAV Årstad i dag. Alle Nav-kontor i Bergen er stengt for fysisk fremmøte tirsdag 21. september.