Om utfylling og bruk

Tips oss om sosial dumping i kommunens kontrakter

Varsel

Hva vil du varsle om? *
Legg til eventuelle vedlegg
Legg til

Veiledning

  • Gi så konkret informasjon som mulig. Da blir det lettere for kommunen å følge opp varselet.

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?